Zašto se u nekim zemljama vozi lijevom stranom?
Log in

Zašto se u nekim zemljama vozi lijevom stranom?

U današnje vrijeme se u samo 16 posto zemalja vozi lijevom stranom, što otprilike čini 76 zemalja i teritorija, dok se u ostalima vozi desnom stranom puta.

Vožnja lijevom stranom je suprotna od onoga kako se vozi u cijeloj Evropi. Vozimo desnom stranom puta, imamo upravljač na lijevoj strani vozila, a u zemljama anglosaksonske tradicije (osim SAD-a i Kanade) je obrnuto.

Vjeruje se da vožnja lijevom stranom dolazi iz rimskog doba, kada se upravljalo kolima i kočijama lijevom rukom kako bi se oslobodila desna za držanje oružja, prije svega mačeva, i odbranu od neprijatelja štitovima.

To je logično jer su većina ljudi dešnjaci. Takva praksa se prijenela u srednjovjekovnu Evropu, a 1773. godine britanski parlament je donio zakon kojim je vožnja lijevom stranom postala saobraćajno pravilo. Međutim, Francuska nakon revolucije je favorizovala desnu stranu jer je Napoleon bio ljevoruk pa je jahao desnom stranom i držao mač u lijevoj, što je za protivnike na bojnom polju tada bilo zastrašujuće jer je bilo neobično. Onda su te dvije tadašnje sile prenijele svoje stilove jahanja, potom i vožnje, u svoje kolonije.

U SAD-u vožnja desnom stranom datira od 18. vijeka, kada su teretna kola vukli konji, vozači su jahali na zadnjem lijevom konju kako bi desnom rukom mogli da ih kontrolišu, a saobraćaj se pomjerao udesno kako bi se izbjegavale nesreće. Nakon rasta broja automobila u svijetu najveći problem su bile situacije na granicama između zemalja u kojima se saobraćaj odvijao na suprotnim stranama. Zato su se mnoge od njih prebacile na desnu stranu kako bi bile kompatibilne sa komšijama, piše Business Insider.

Jedna od rijetkih koja je učinila suprotno bila je Samoa pa se 2009. godine prebacila na vožnju po lijevoj strani puta jer je većina vozača uvozila automobile sa upravljačem na desnoj strani iz Australije i Novog Zelanda. Šveđani su vozili lijevom stranom pa su na referendumu 1955. godine odbacili namjeru svoje vlade da ih prebaci na desnu stranu. Međutim, transfer je ipak obavljen 1967. godine, kada se Švedska izjednačila sa ostatkom kontinentalne Evrope. Zanimljivo je da je i Velika Britanija razmatrala prelazak na vožnju desnom stranom ulice šezdesetih godina, ali njihov državni aparat je izračunao da bi to jednostavno bilo - preskupo.

megapixel logo