Osovne smjernice i uputstva za registraciju vozila u Crnoj Gori
Log in

Osovne smjernice i uputstva za registraciju vozila u Crnoj Gori

VOZAČI ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON?

Po novom zakonu, premija osiguranja pri registraciji vozila će biti podijeljena u 7 nivoa. Za početak svi ste svrstani u srednji nivo, i u zavisnosti od toga da li ste u prethodnih godinu dana izazvali saobraćajnu nezgodu ili ne, kretaćete se kroz ove nivoe.

U zavisnosti od toga za koliko nezgoda ste bili krivi, odrediće se koliko nivoa lošije ćete se kotirati, odnosno koliko će Vam biti skuplji iznos premije osiguranja prilikom registracije vozila.

Ukoliko ste bili savjestan vozač, odnosno niste izazvali saobraćajnu nezgodu, premija osiguranja prilikom registracije vozila će biti jeftinija 5%. Kumulativno, tokom godina možete ostvariti popust od 30% na iznos premije, u odnosnu na vozača koji je u središnjem nivou.

Cijena premije osiguranja se određuje u odnosu na vlasnika vozila (osobe koja se vodi kao vlasnik u saobraćajnoj dozvoli).

Neka cijena registracije Vašeg vozila zavisi isključivo od Vas!

•           Do 01.02.2016 obračun će se raditi po starom sistemu,  a od 01.02.2016 godine počinje sa primjenom sistem "bonusa i malusa", za koji važi sljedeće:

- za fizicka lica biće potreban JMBG

- za pravana lica PIB I zadnjih 6 brojeva sasije vozila

- za prvu registracija vozila u CG ne primjenjuje se sistem "bonusa i malusa

•           Vozilo se može registrovati 30 dana prije isteka registracije (pri čemu polisa počinje da teče od datuma isteka registracije i važi 365 dana).

•           Novim vozilima do 3 godine starosti nije potrebna provjera tehničke ispravnosti

•           Za prvu registraciju vozila potrebno je kupiti i registarske tablice (cijena 10 EUR)

   U slučaju preprodaje vozila iz jednog grada u drugi, potrebne su takođe nove tablice.

•           Prilikom registracije vozila plaća se Republicka administrativna taksa (RAT) i to:

- 5 EUR ako se redovno produžava registracija

- 10 EUR ako je prva registracija u CG

- 20 EUR ako je registracija istekla više od 30 dana.

•           Saobraćajna dozvola kao i registarske tablice, preuzima se lično ili uz Punomoćje, u roku od 7 dana nakon predaje dokumentacije u MUP-u.

•           Prilikom prodaje vozila drugom licu potrebno je sačiniti komisioni ugovor. Kupac plaća porez u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti vozila. Na osnovu dostavljene dokumentacije, Poreska uprava izdaje Rješenje, na osnovu koga se vozilo može prevesti na novog vlasnika.

megapixel logo