Partikularni (DPF) filter
Log in

Partikularni (DPF) filter

Savremeni automobili postaju istovremeno sve snažniji i ekonomičniji, mirniji i tiši u radu, a takođe i manje zagađuju atmosferu svojim izduvnim gasovima. Međutim, sav ovaj napredak ima cijenu i to prilično visoku. Skupe dizne, plivajući zamajci, turbo punjači, senzori, katalizatori…

Proizvođači su zbog oštrijih ekoloških normativa bili prinuđeni da počnu da ugrađuju i filtere čestica čađi u dizelaše. Ovi filteri u velikoj mjeri sprečavaju izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, što je sjajno zbog našeg zdravlja, ali može da ima fatalne posljedice po nečiji novčanik. Naime, kada se DPF pokvari, cijena ugradnje novog može da bude hiljadu i više eura.

Šta je to DPF (partikularni) filter?

Sam izraz „DPF filter“ nije pravilan, zato što DPF na engleskom znači „Diesel Particulate Filter”.

Čemu služi?

Smanjuje izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, o čemu običan čovjek rijetko razmišlja. Činjenica je da dizelaši, koliko god savremeni bili, izbacuju opasne čestice ukoliko nemaju odgovarajući sistem za njihovo neutralisanje. Ovi filteri se koriste već dugo i danas gotovo da nema novog dizelaša bez DPF filtera.

Životni vijek DPF-a

Životni vijek DPF filtera jednak je životnom vijeku automobila, tj, tako bi trebalo da bude ako je motor automobila ispravan i ako se redovno sprovodi regeneracija. Svi problemi koji se javljaju posljedica su neispravnog rada motora ili ignorisanja upozorenja po pitanju regeneracije.

Baš iz tog razloga u servisima koji se bave čišćenjem filtera insistiraju da se filter prilikom regeneracije (čišćenja) skida u servisu u kojem prethodno mogu da se utvrde greške u radu motora koje su dovele do zapušenja filtera.

Kako da prepoznam problem sa DPF-om?

Današnji automobili su opremljeni sistemima koji bez uticaja vozača vode računa o svim parametrima rada vozila, a samim tim i o radu DPF-a. Prosječan filter na sebi ima šest senzora koji vode računa o stanju izduvnih gasova koji dolaze iz motora. Pomoću tih senzora centralni računar automobila prepoznaje i stanje u filteru, mjereći pritisak u komorama ispred i iza filtera, nivo čađi i pepela u sistemu.

Onog trenutka kada filter dođe u kritičnu zonu, koja podrazumijeva da je nivo čađi veći nego što pasivna regeneracija može da riješi, računar pomoću signalnih lampica sugeriše vozaču da započne dužu vožnju u nešto oštrijem režimu. Na taj način se povećava temperatura u DPF-u i sprovodi se aktivna regeneracija.

Međutim, vrlo često se dešava da vozači zakasne, tj. ne ispoštuju preporuku svog automobila i ne pomognu mu u regeneraciji filtera, što dovodi do toga da se filter prepuni česticama čađi, a tada je potrebno čišćenje u servisu.  Vrlo je važno da se filter očisti na pravi način, upotrebom odgovarajućih sredstava, jer u suprotnom može biti trajno uništen.

Zar automobil ne čisti sam DPF?

To je tačno - automobili sa DPF-om povremeno „spaljuju“ čađ koja se skupila u filteru. Problem je u tome što ovaj proces zahtijeva određene uslove, u zavisnosti od modela i motora. Na primjer, neophodno je voziti najmanje 30 minuta brzinom od najmanje 60 km/h i da pritom broj obrtaja motora bude od 3.000 do 3.500 o/min. Ovi zahtjevi zavise od modela automobila, stanja filtera i drugih faktora, tako da je generalizacija nezahvalna.

Inače, taj proces se naziva regeneracija filtera, što može da se obavi samo kada se u samom filteru u dovoljno dugom vremenskom periodu postigne temperatura dovoljno visoka da se „spali“ nakupljena čađ, koja se tom prilikom pretvara u bezopasan pepeo, ugljen-dioksid i vodenu paru.

Vrste regeneracije DPF-a

Postoje pasivna i aktivna regeneracija filtera čvrstih čestica, tj. čestica čađi. Pasivna regeneracija se dešava kada temperatura izduvnih gasova postane dovoljno visoka da čađ može da počne da se spaljuje bez dodatka goriva, intervencije od strane vozača, itd. Pasivna regeneracija se automatski odvija na auto putu, jer kada se postigne dovoljno visoka temperatura u izduvnom sistemu čestice krenu same da sagorijevaju. Pošto mnoga vozila nemaju režim vožnje koji omogućava ovakvu vrstu pasivnog sagorijevanja, proizvođači su morali da dizajniraju “Aktivnu” regeneraciju gdje kontrolna jedinica motora (ECU – Engine Control Unit) preuzima kontrolu nad ovim procesom.

Aktivna regeneracija traži intervenciju od strane vozača, dodatak goriva i slično, a može da se obavi tokom normalne vožnje ili da se inicira u servisu.

Uprkos regeneraciji, problemi se i dalje javljaju

Gradska stani-kreni vožnja je glavni krivac za otkazivanje DPF-a. Stoga se preporučuje svim vlasnicima automobila sa DPF-om koji većinu vremena za volanom provedu u gradskoj gužvi, da povremeno izađu na autoput i dozvole automobilu da prodiše punim plućima pri visokim obrtajima.

Kako pomoći?

Vozači mogu da pomognu svojim automobilima povremenim korišćenjem aditiva koji štite DPF filter ili mu pomažu prilikom aktivne regeneracije. Ti aditivi se dodaju u rezervoar za gorivo i imaju zadatak da smanje tačku zapaljenja čestica čađi u filteru. Takođe imaju i zadatak da obnavljaju materijale koji se nalaze u samom filteru i da produže njihovu katalitičku funkciju.

Vrhunske aditive marke Wynn’s možete pronaći kod našeg partnera Monte Parts po izuzetno povoljnim cijenama.

megapixel logo