Dani zapošljavanja lica sa invaliditetom
Log in

Dani zapošljavanja lica sa invaliditetom

U prostorijama Privredne komore Crne Gore, održana je 04.04.2017. godine prezentacija Dani zapošljavanja lica sa invaliditetom.

U ime Privredne komore prisutnima se obratio Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje i ovom prilikom istakao da prezentacija ima za cilj promociju povoljnosti i olakšica koje država nudi poslodavcima ukoliko zapošljavaju lica sa invaliditetom.

Uvažavajući smjernice i direktive međunarodnih institucija i Evropske unije, Crna Gora stvara uslove i izgrađuje inkluzivni sistem u kojem će lica sa invaliditetom imati jednake mogućnosti i ravnopravne uslove za uključivanje u sve sfere društvenog života, pa tako i u oblasti zapošljavanja.

Perazić je naglasio da Privredna komora pruža punu podršku promociji ovakvih programa koji utiču na privredni razvoj u očekivanju da je to afirmacija onoga što radi I što će  Komora nastaviti da radi.

Kako bi obezbijedili što veću uključenost svih društvenih subjekata, a samim tim doprinjeli rješavanju problema nezaposlenosti ovih lica, Zavod za zapošljavanje organizuje „Dane zapošljavanja lica sa invaliditetom“- rekla je direktorica Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić.

Dodala je da  je manifestacija  počela današnjim skupom u Privrednoj komori, gdje će se ponuditi sve informacije o mogućnostima zapošljavanja i profesionalne rehabiliticije lica sa invaliditetom. Prezentacije će biti održane u svim crnogorskim opštinama.  Povod je realizacija grant šeme u iznosu od tri miliona eura , iz sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Javni poziv za dodjelu grantova objavljen je 21. marta i otvoren je do 21. aprila.

Sva fizička i pravna lica koja žele da preveniraju socijalnu isključenost lica sa invaliditetom, daju ravnopravne uslove na tržištu rada licima sa invaliditetom  i žele brže uključivanje ovih lica u radne I društvene procese pozvana su da apliciraju za ovoj poziv i ostvare subvencije.

Po njenim riječima poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom sa procentom manjim od 50%, Fond subvencionira 75% od isplaćene bruto zarade, u prvoj godini zaposljenja, u drugoj 60%, u trećoj I svakoj narednoj po 50% od isplaćene bruto zarade. S druge strane posodavaca ostvaruje pravo na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta lica s invaliditetom u iznosu od 100% opravdanih troškova.

Zapošljavanje lica s invaliditetom donosi dvostruku dobit za poslodavce kao što su subvencija zarade za svako zaposlene lice sa invaliditetom i oslobađanje od obaveza plaćanja posebnog doprinosa.

Riječ je o četvrtom grantu, ukupna suma na raspolaganju je tri miliona eura.

Za aktivnu politiku zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom opredijeljena su 2.000.000,00 € , minimalni iznos granta – 30.000,00 € a maksimalni iznos granta – 70.000,00 €.

Za stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom opredijeljeno je 1.000.000,00 €. Ovdje je minimalni iznos granta 10.000,00 € a maksimalni  30.000,00 €. Iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju za grantove je usmjereno 7,5 miliona, od čega je do sada raspodijeljeno 4.5 miliona eura. Tim novcem finansirana su 102 projekta, kroz koje je uključeno 937 lica sa invaliditetom, od čega je 400 lica zaposleno tokom trajanja projekta.

Savjetnik za profesionalnu rehabilitaciju Stanko Laković je kroz prezentaciju ,,Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom’’ detaljnije upoznao prisutne na koji način se može trošiti grant kao i na koji način se mogu ostvariti subvencije.

Učesnici skupa su kroz diskusiju koja je uslijedila nakon prezentacije izrazili zadovoljstvo zbog raspisivanja ovog javnog poziva uz ocjenu da su finansijski benefiti odlični za poslodavce.

megapixel logo