Savjeti za pravilno korišćenje kočnica:
Log in

Savjeti za pravilno korišćenje kočnica:

Trošenje kočnica zavisi prije svega od stila vožnje. Agresivna vožnja uzrokuje znatno češće I jače pritiskanje na pedalu kočnice što ima za posljedicu skraćenje životnog vijeka kočnica (kako kočionih obloga tako i kočionih diskova). Ako se koči umjereno posebno u gradskim uslovima vožnje, kočnice automobila, “preživjeće” znatno veći broj kilometara nego inače. Ali, svakim aktiviranjem one se ipak troše. 

1. Upravljati se principima eko vožnje u saobraćaju - Kada trebate usporiti ili se zaustaviti – kočite uglađeno otpuštajuci papučicu gasa na vrijeme ostavljajuci motor u brzini.

2. Kombinujte kočenje motorom i klasičnom kočnicom – Ako automobil morate usporiti najbolje je prvo odraditi motorom, prebacivanjem u niži stepen prenosa, pa tek na kraju pritiskom na kočnicu.

3. Ne dodajte gas pred nailazak na semafor da bi se uhvatilo zeleno svjetlo - ne donosi nikakvu korist osim što na kraju zahtijeva jači pritisak na kočnicu.

4. Otpustite gas umjesto kočenja – ovo se posebno odnosi na vožnje autoputem ili na magistralama. Manje se gubi na putnoj brzini, a štedi se i gorivo.

5. Pri klizavim uslovima na putu ne pritiskajte naglo kočnicu – nagli pritisak na kočnicu u ovoj situaciji će vas najvjerovatnije dovesti do proklizavanja automobila ili pak okretanja.

6. Ne kočite u samoj krivini – isti efekat kao i u prethodnom slučaju.

7. Ne kočite na rupi ili ležećem policajcu – Prilikom kočenja pri prelasku preko ležećeg policajca ili rupe, usljed preraspodjele opterećenja, pod djelovanjem sile inercije, dolazi do sabijanja prednjih opruga i amortizera a prednje vješanje postaje znatno tvrđe. Gubi mogućnost amortizovanja i zbog ovog na rupi, neravnini ili ležećem policajcu nastaje pojačan udar, štetan za sve djelove trapa - ležajeve, spone, zglobove, amortizere, opruge.

8. Lagano pritiskajte kočnicu - Prilikom samog zaustavljanja, posebno ako su kočnice prilično zagrijane poželjno je pred kraj lagano otpuštati kočnicu i tako je hladiti, a ne pritiskati je do kraja i tako zaustavljati vozilo. Naime, zbog visokih temperatura na taj način se diskovi najlakše oštete.

9. Ne perite automobil odmah nakon vožnje dok se kočnice ne ohlade – hladna voda u dodiru na vrele kočnice dovodi do postepenog krivljenja kočionih diskova.

10. Redovno servisirati kočnice i provjeravati nivo glicerina.

11. Redovno podizati ručnu kočnicu u parking modu – osim što osiguravate automobil od samopokretanja, redovnim podizanjem ručne kočnice ne dozvoljavate da ona “zarđa” i izgubi funkciju.

megapixel logo