Bez barijera - zapošljavanje lica sa invaliditetom
Log in

Bez barijera - zapošljavanje lica sa invaliditetom

U okviru grant šeme od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odobren je projekat „Bez barijera - zapošljavanje lica sa invaliditetom“ u cilju stručnog osposobljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, kao i stimulisanja poslodavaca za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Nosilac projekta je  „Smart team” d.o.o. a partner na projektu je “Monte Parts” d.o.o iz Nikšića.

Osnovni cilj Projekta je povećanje konkurentnosti OSI na tržištu rada, kroz sticanje znanja i razvijanje vještina iz oblasti internet marketinga, društvenih mreža, rada u Call centru. Obuka će se odvijati u Podgorici i Nikšiću. Nakon završetka obuke u trajanju od tri mjeseca, predviđeno je i zapošljavanje šest osoba.

Dobrobit od realizacije ovog projekta pored direktnih učesnika i njihovih porodica, imaće i lokalna zajednica, država, društvo u cjelini. Uključivanje OSI u društvene aktivnosti od velikog su značaja za njihovu socijalizaciju i samopouzdanje.

megapixel logo