Pomažemo u stvaranju boljih uslova za osobe sa invaliditetom
Log in

Pomažemo u stvaranju boljih uslova za osobe sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom ne uživaju u potpunosti sva prava koja su im zagarantovana Ustavom Crne Gore i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom donedavno su svrstavane u kategoriju stanovništva koja se nalazi na društvenoj margini, odnosno granici siromaštva, izolovanosti i socijalne isključenosti, kao posljedica, između ostalog, i nedovoljno izgrađene svijesti o ozbiljnosti problema, nepoznavanja problematike i postojanja predrasuda i stereotipa. Iako je, u posljednjih desetak godina, došlo do značajnih pomaka, odnosno unapređenje položaja lica sa invaliditetom, u praksi i dalje postoje značajne barijere i problemi vezani za ostvarivanje elementarnih prava. Stoga je neophodno mobilisati sve resurse u Crnoj Gori, radi pune afirmacije i iskorišćavanja prava koja pripadaju osobama sa invaliditetom i, time, poboljšanja i unapređenja kvaliteta njihovog života.

Jedan od važnih segmenata položaja osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici odnosi se na pravo na bezbjedno učešće u saobraćaju, kao i lakši i efikasniji pristup svim objektima od javnog interesa. U tom smislu, neophodno je obezbijediti što kvalitetnije uslove za njihovu mobilnost i dostupnost svih objekata.

Iako su u proteklom periodu realizovane značajne aktivnosti, ovaj problem nije riješen. Nijesu iskorišćene sve mogućnosti, tako da ima dosta prostora za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Postojeći normativni okvir ne pokriva na adekvatan način oblasti fizičkog okruženja i javnih informacija, a propisi kojima su definisani standardi mobilnosti i pristupačnosti (fizička dostupnost zgrada, prevoz, pristup informacijama) osobama sa invaliditetom ne poštuju se u praksi. Pored navedenog, izražen je i problem vezan za  nedovoljnu izgrađenost administrativnih kapaciteta, na državnom i lokalnom nivou, koji bi trebalo da se bave pitanjima osoba sa invaliditetom. Istovremeno, prepoznata je i potreba većeg uključivanja evropskih mjerila i standarda u crnogorsku praksu, što je i obaveza Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

U tom cilju, treba istaći da je u toku priprema Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, za period 2016. do 2020. godine, koja prati oblasti djelovanja i vremenski okvir Evropske strategije za osobe sa invaliditetom 2010 – 2020. godine. Konkretne mjere i aktivnosti koje su u funkciji realizacije prioritetnih ciljeva utvrđenih Strategijom, definisaće se u odgovarajućim akcionim planovima.

Ono što je posebno važno je da u izradi navedene strategije, odnosno u kreiranju politike i u praćenju realizacije utvrđenih ciljeva direktno učestvuju  krajnji korisnici, odnosno predstavnici nevladinog sektora koji se bave pravima osoba sa invaliditetom.

Potpunija informisanost o pravima i unapređenje mobilnosti osoba sa invaliditetom, uz poboljšanje pristupačnosti, kao jedan od ciljeva strategije, doprinijeće povećanju stepena nezavisnosti osoba sa invaliditetom i njihovog učestvovanja u svim područjima života. To će, u krajnjem,  uticati na poboljšanje kvaliteta njihovog života i života njihovih porodica.

U tom smislu, „SMART TEAM”, kao društveno odgovorna organizacija, doprinijeće stvaranju boljih uslova za jednostavnije, lakše i bezbjednije učešće u saobraćaju osoba sa invaliditetom.

Planirane aktivnosti odnose se na:

1)         mapiranje (obilježavanje) postojećih parking mjesta namijenjenih osobama sa invaliditetom na elektronskoj karti Crne Gore, koja će biti dostupna na ovom site-u;

2)         objavljivanje relevantnih informacija i članaka, vezanih za mobilnost i učešće u saobraćaju osoba sa invaliditetom;

3)         direktno pružanje informacija na principu pitanje-odgovor i dr.

megapixel logo