Informacije
Log in

Informacije

Udruženje paraplegičara Podgorica tokom 2015 godine realizuje projekat “Imaj informaciju, imaj saznanje, imaj pravo…” za koji su sredstva dobijena od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Glavni cilj projekta je afirmacija potencijala Crne Gore za stanovnike i posjetioce koji su lica sa invaliditetom, kroz promociju pristupačnih objekata u javnoj upotrebi i javnih površina, poštovanje prava na informisanje i slobodno kretanje i kvalitetnije ostvarivanje i zaštita svojih prava.

calims

Realizacijom projekta izvršiće se monitoring javnih objekata i površina u opštinama Podgorica, Pljevlja, Žabljak, Rožaje, Plav, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Danilovgrad, Kotor, Tivat, Budva i Cetinje. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa lokalnim organizacijam lica sa invaliditetom koje ostvaruju svoje aktivnosti u navedenim opštinama. Podaci o pristupačnim objektima će se naći na sajtu Udruženja paraplegičara Podgorica www.osipodgorica.me .

Na sajtu će se osim fotografije pristupačnih objekata naći i informacija u kojoj mjeri je dati objekat pristupačan, odnosno do koje mjere može pružiti usluge licima sa invaliditetom.

U ovome trenutku ažurirani su podaci iz opština Podgorica, Pljevlja i Cetinje. Projekat traje do kraja godine, do kada će se na sajtu naći svi pristupačni objekti iz odabranih opština.

Tokom realizacije projekta pokrenut je i rad pravnog savjetovališta za lica sa invaliditetom čiji je glavni cilj praćenje propisa i podnošenje inicijativa za njihovu izmjenu u oblasti invalidnosti, zaštita prava i pružanje pravne pomoći članovima Udruženja paraplegičara Podgorica. Interesovanje članova za usluge pravne kancelarije je veliko, kako u dijelu pružanja pravnih savjeta tako i u dijelu podnošenja dopisa radi ostvarivanja prava pred nadležnim institucijama. U tom smislu za pružanje ovih usluga angažovana je diplomirana pravnica sa iskustvom u radu sa licima sa invaliditetom.

Poslednji put izmenjenopetak, 27 maj 2016 07:53
megapixel logo